Exkluzivní ZOOM interaktivní mini-workshop:

Jak rozpoznat výhody a silné stránky své osobnosti a mít díky tomu 2x lepší výsledky v profesi i životě

⚠️ Zbývá poslední věc, ať se 12.4. v 19:30 lze spojit:

POTVRĎTE ODKAZ V MAILU: Najděte právě zaslaný potvrzovací email od odesílatele Radek Karban ve své schránce (nejspíše bude ve složce Hromadné/Propagace/Reklamy) a klikněte v  EMAILU na odkaz, aby Vám ostrý odkaz na Zoom Meeting dorazil a spojíme se interaktivně online už 12. dubna 2022 v 19:30. Email dorazí do maximálně 10 minut.

Zároveň tento odkaz přetáhněte tahem myší do složky Doručená pošta (Inbox, tj. hlavní složka doručené pošty) a přidejte si mě do svých bezpečných příjemců či email adresáře.

  • Name
    Dlouhou dobu jsem (také jako nejspíše Vy) hledal ty "zázračné strategie", které by umožnily zažít ten vysněný obrovský posun. Zjistil jsem při této cestě, co nefunguje, a co je jen ztrátou času. Mnohokrát při tom selhal.

    A právě tato selhání mi ukázala, že je většina lidí na školách a dokonce i na většině kurzů vedena špatným způsobem, který jim s jejich výrazným posunem moc nepomůže. A tím, že jsem měl možnost dostat se k řadě vysoce úspěšných lidí v tomto světě, pracovat s mnoha CEO a také olympioniky, dnes s jistotou vím, než žije většina lidí v iluzi o cestě k úspěchu, která se jim překládá, než o skutečně funkčních věcech postavených na praxi.

    Poznejte tak, co mi na mé cestě pomohlo dostat se k lidem, kteří mají za své přátele řadu prezidentů a TOP 10 nejvlivnějších planety. Na ZOOM setkání si z očí do čí popovídáme, kde a proč končí růst řady lidí (a kdy jsou svedeni z cesty) a samozřejmě i co s tím dělat.
    Radek Karban, lídr osobnostního rozvoje